Wadway 1000 jaar

Welkom op de website van Wadway 1000 jaar!

In het jaar 2020 bestond ons dorp 1000 jaar! Ongeveer. Dat hebben we gevierd met kunst, een proeverij met Wadways bier, een lezing door archeoloog Dieuwertje Duijn, presentaties en historische vondsten.

Wanneer Wadway echt begon weten we natuurlijk niet precies. Maar voor ons begon het toen de allereerste pionier zijn schep in het veenmoeras zette om er vruchtbare grond van te maken. Die eerste ploeteraars met hun poten in de bagger willen we niet vergeten!

Het eerste historische document is van de Egmondse Abdij en vermeld Wadway in het jaar 1080. Toen was er blijkbaar een kleine woongemeenschap met kerk of kapel. Bij benadering kunnen we dus zeggen dat alles begon rond 1020. Wij roepen daarom dit jaar uit als ons - misschien niet historisch - maar zeker wel ons mythologisch begin! En dat betekent dat we in 2020 reden hadden tot een feest! Uiteindelijk is dat 2022 geworden maar wat is twee jaar op duizend?

De festiviteiten werden gehouden op zaterdagmiddag 25 en zondagmiddag 26 juni 2022 en werden enthousiast ontvangen!

Klik op de volgende pagina voor foto's om te kijken hoe het programma was.